НАШИТЕ СЕРТИФИКАТИ

С внедряването на стандартите за качество и безопасност на храните ISO 9001:2015 и ISO 22000:2006, фирмата разшири кръга си от клиенти, които днес са над 500 в цялата страна.

ISO 9001:2015

ISO 22000:2006

Scroll to Top