Фабрика

Консервна фабрика DIBSI

От 2006 г. фирмата откри втора производствена сграда, само за доматени продукти - построена и оборудвана съобразно изискванията на Европейските стандарти за хигиена на храните. Фабриката разполага с 3 производствени цеха, склад за суровини и материали, склад готова продукция и автомобилен парк от 10 нови товарни автомобила. Нашата философия е: Всяка инвестиция, която правим, всеки продукт, който създаваме, да са насочени към една цел – постигане на по-добро качество и обслужване, което е крачка към нашия успех и успеха на нашите партньори в бизнеса!

През 2006 г. бе пуснат в експлоатация нов цех за производство на доматени продукти – кетчуп, лютеница, доматено пюре. Новата технологична линия повиши производителността на продуктите с близо 75% и намали себестойността им. Корпусът включва освен производствения участък, съблекални, бани, стая за отдих, които са на второ ниво. Там са и офисите на главния технолог и Отдела по качество и безопасност на храните, както и лабораторията, където се осъществява контрола на готовия продукт. Всичко е перфектно направено, отлично оборудвано и съобразено в подробности с изискванията на Добрите производствени и хигиенни практики.

Просторни, чисти и подредени са и складовете – Склад за суровини и материали и Склад за готова продукция, чиято площ е многократно увеличена със стелажни конструкции, които дават възможност за по-лесно обслужване, по-добра проследимост и спазване на принципа „FIFO” /първи влязъл – първи излязъл/.

Основен акцент на фирмената политика е не само поддържането на създадените условия за работа, но и тяхното непрекъснато подобряване. В у-к „Конфитюри и топинги” бяха закупени и доставени с подкрепата на Европейския съюз и Република България по Програма Фар „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия” нови затварачна и етикетираща машина. През 2011 г. в у-к „Доматени продукти” бяха монтирани два водни пастьоризатора, а малко по-късно и автоклав стерилизатор, които осигуряват безопасността на готовия продукт без използване на консерванти. Беше закупен и монтиран нов газов котел за производство на технологична пара. През същата година беше обзаведена и оборудвана с най-необходимите уреди и апарати и производствената лаборатория. Горди сме с постигнатото, но няма да спрем дотук – продължаваме напред! Непрекъснато се създават възможности за усъвършенстване на технологичните процесите, което все повече гарантира качеството и безопасността на продуктите.

Фирмата ни разполага не само с отлична производствена база, но и с отбрани специалисти с богат опит и квалификация и с отговорен и мотивиран персонал, предимно млади хора, които със своите свежи и креативни идеи определят модерния и облик. И ако в администрацията работи мозъкът на фирмата, то в производството е сърцето, което вдъхва живот на целия организъм – фабриката, в която наистина сме вложили сърцата си.

Опитът ни подсказва, че нашите възможности, съчетани с надеждни партньори, са предпоставка за постигане на по-големи успехи. Затова фирмата ни работи с утвърдени доставчици, чиято лоялност и професионализъм са доказани през годините. Затова и ние през годините доказваме непрекъснато, че нашият приоритет е да предлагаме на пазара все по-нови и разнообразни продукти, оригинални по своето съдържание и опаковка, които в най-голяма степен да удовлетворяват изискванията на клиентите ни, защото клиентът е най-точния индикатор за работата ни и ние ще продължаваме да търсим неговия избор!